เกาะเสม็ดชนะ ! ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 100% ภายในวันเดียว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ถือเป็นสถานพยาบาลที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชน และ รพ.สต. หลายแห่งก็พร้อมที่จะยกระดับขึ้นเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการให้ รพ.สต. บ้านเกาะเสม็ด จ.ระยอง เป็นต้นแบบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน รพ.สต. เป็นครั้งแรกของประเทศ ซึ่งวันเดียวสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายบนเกาะได้ 100 %

นอกจากนี้ รูปแบบการบริหารจัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ดังกล่าว จะนำไปใช้เป็นต้นแบบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่พิเศษบนเกาะต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง


ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า