วิธีเปลี่ยนการแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้แอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง'วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวอร์ชั่นล่าสุดของแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง จะต้องมีการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย โดยใน 3 วัตถุประสงค์ที่ จะต้องเลือก “ยินยอม หรือ ไม่ยินยอม” ได้แก่

1.เพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับท่าน : ให้ท่านได้รับประโยชน์จาก ข่าวสารสำคัญ โปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เติมเต็มความต้องการของท่าน จากกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่น

2.เพื่อใช้สำหรับธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (Data analytics business) : ของธนาคาร กลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่น

3.เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนของท่าน : กรณีที่เอกสารระบุตัวตน (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) ของท่าน มีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา โดยธนาคารจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลท่านเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ หากกดไม่ยินยอมทั้ง 3 วัตถุประสงค์ดังกล่าว แอปเป๋าตังก็จะแจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ตามที่ให้ความยินยอมเพื่อให้บริการแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง และหากไม่ให้ความยินยอมจะไม่สามารถใช้บริการได้


เพื่อหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย ให้เลือก ไม่ยินยอม 2 ข้อแรก แล้วเลือกยอมรับข้อสุดท้าย เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

วิธีเปลี่ยนการแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้แอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง'

สำหรับผู้ใช้แอปเป๋าตัง ที่เผลอไปกดยินยอมทั้ง 3 วัตถุประสงค์ไปแล้ว สามารถเข้าไปแก้ไขเป็นไม่ยินยอมในแอป Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย ดังนี้

1.เปิดเข้าแอป Krungthai NEXT เข้าไปในฟังก์ชั่น >> ตั้งค่า

 วิธีเปลี่ยนการแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้แอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง'


2.จากนั้นเลือก จัดการความเป็นส่วนตัว 

วิธีเปลี่ยนการแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้แอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง'

3.แล้วเลือกความยินยอมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว 

วิธีเปลี่ยนการแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้แอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง'


4.จากนั้นเลือก ไม่ยินยอมวัตถุประสงค์ที่ 1, 2 และเลือกยินยอม ข้อ 3 (ตามภาพ)

วิธีเปลี่ยนการแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้แอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง'


ขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจ