จังหวัดชลบุรีปลดล็อค 6 ชายหาด สามารถลงเล่นน้ำได้แล้ว!ชลบุรีปลดล็อค 6 ชายหาด ลงเล่นน้ำได้ ดังนี้

  • หาดพัทยา 
  • หาดจอมเทียน 
  • หาดดงตาล 
  • หาดยินยอม 
  • หาดบ้านอำเภอ 
  • หาดบางเสร่ 

*หาดในพื้นที่กองทัพหรือสัตหีบยังคงปิด

4 ข้อห้ามใช้พื้นที่ชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำ เพื่อดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้


1. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย
2.กิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่มมั่วสุมที่สุ่มเสี่ยง ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
3.ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
4.สำหรับการจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม หรือบริการใดๆ ในบริเวณดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชลบุรี ที่ 29/2564 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2564


ขอบคุณข้อมูลจาก : ททท.สำนักงานพัทยา

จังหวัดชลบุรีปลดล็อค 6 ชายหาด สามารถลงเล่นน้ำได้แล้ว!