อัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ 'เกาะสมุย' จ.สุราษฎร์ธานี
แนวทางเกี่ยวกับมาตรการผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุย


อัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ 'เกาะสมุย' จ.สุราษฎร์ธานีQR Code Samui Health Pass 

หรือลงทะเบียนได้ที่นี่ https://healthpass.smartsamui.com/


กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) เพื่อมายังพื้นที่เกาะสมุยเป็นการชั่วคราว คือ เดินทางไป-กลับ

*การขอเอกสารรับรองความจำเป็น สามารถScan QR Code เพื่อกรอกข้อมูลก่อนมารับเอกสาร เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ 

 • สแกน QR Code Samui Health Pass หรือคลิกลงทะเบียนที่นี่ ณ ท่าเทียบเรือดอนสักหรือสนามบินสุวรรณภูมิ
 • แสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่
 • รับการคัดกรอง วัดไข้ และบันทึกรายละเอียดการเดินทาง
 • รายงานการเข้าออก ณ จุดคัดกรองท่าเทียบเรือหรือสนามบิน
 • ปฎิบัติภารกิจเสร็จแล้วให้เดินทางกลับทันที

อัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ 'เกาะสมุย' จ.สุราษฎร์ธานี


กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด  (สีแดงเข้ม) เพื่อมายังพื้นที่เกาะสมุยมิใช่เป็นการชั่วคราว

*การขอเอกสารรับรองความจำเป็น สามารถScan QR Code เพื่อกรอกข้อมูลก่อนมารับเอกสาร เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ 

 • สแกน QR Code Samui Health Pass หรือคลิกลงทะเบียนที่นี่ ณ ท่าเทียบเรือดอนสักหรือสนามบินสุวรรณภูมิ
 • แสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่
 • รายงานตัวต่อ อสม.หรือ อสร. ในพื้นที่ภายใน 24 ชม.
 • กักตัวอยู่ที่บ้านหรือโรงแรม
 • ห้ามเดินทางไปยังชุมชน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่ท่องเที่ยว
 • ถ้าพักที่โรงแรม ทางโรงแรมต้องจัดแยกพื้นที่ เว้นระยะห่าง

อัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ 'เกาะสมุย' จ.สุราษฎร์ธานีอัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ 'เกาะสมุย' จ.สุราษฎร์ธานี


กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เพื่อมายังพื้นที่เกาะสมุยมิใช่เป็นการชั่วคราว

 • สแกน QR Code Samui Health Pass หรือคลิกลงทะเบียนที่นี่ 
 • ใช้มาตรการแยกตัว 14 วัน (สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการสัมผัส หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังชุมชนและอื่นๆ )

อัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ 'เกาะสมุย' จ.สุราษฎร์ธานีขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย