ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เริ่ม 14 มิ.ย.64 ตั้งแต่ 06.00-22.00 น.นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายละเอียดโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" โดยจะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เริ่มเวลา 06.00 ถึง 22.00 น. และเริ่มใช้จ่ายในวันที่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป 


ผู้ได้รับสิทธิ 31 ล้านคน ทั้งเฟส 1, 2 และ 3 จะได้รับเงิน 3,000 บาท เงื่อนไขการใช้จ่าย คือ รัฐบาลจ่ายให้วันละ 150 บาท ผู้ได้สิทธิจ่ายเอง 150 บาท >> รวมใช้ได้ 300 บาท/วัน 

เงินคนละครึ่ง 3,000 บาท ที่ให้สิทธิ แบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วง 

  • ช่วง ก.ค.-ก.ย. 64 ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 1,500 บาท 
  • ช่วง ต.ค.-ธ.ค. 64 ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ได้อีก 1,500 บาท 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เริ่ม 14 มิ.ย.64 ตั้งแต่ 06.00-22.00 น.

  • กลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง

(กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น 15 ล้านคน)

- ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ

- ท่านจะต้องกดยืนยันรับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เมื่อกดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะทำการเติมเงินเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

- รัฐจะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ไม่เกินวันละ 150 บาท ให้ทุกวัน รวมไม่เกิน 3,000 บาท

- เมื่อต้องการนำไปใช้จ่าย ท่านจะต้องเติมเงินเข้าเป๋าตัง และรัฐจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า

*สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ "คนละครึ่ง" เฟส 1 และเฟส 2 ทั้งหมด 15 ล้านคน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องมีการ "กดยืนยัน" รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" กดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะทำการเติมเงินเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

  • กลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียน คนละครึ่ง

- คาดว่าระบบจะเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com (รวมกับกลุ่มที่เคยลงทะเบียนแล้ว มีทั้งสิ้น 31 ล้านคน)

- เริ่มใช้จ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564

- รัฐจะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ไม่เกินวันละ 150 บาท ให้ทุกวัน รวมไม่เกิน 3,000 บาท

- เมื่อต้องการนำไปใช้จ่าย ท่านจะต้องเติมเงินเข้าเป๋าตัง และรัฐจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า

  • คุณสมบัติผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 

- มาตรการคนละครึ่งแต่ละเฟสที่ผ่านมามีการใช้คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิเหมือนกัน ดังนั้นแล้วใน “คนละครึ่งเฟส 3” นี้ ก็ใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดียวกัน 

- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย  

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถรับสิทธิโครงการคนละครึ่งได้ โดยสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.t

  • วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 

สำหรับลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 ช่องทาง 

1. ผู้ที่มี G -wallet อยู่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง G -wallet ได้เลย 

2. ผู้ที่ไม่มี G -wallet ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และเมื่อได้แล้วต้องไปยืนยนตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยตามขั้นตอน 


การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ คาดว่าจะมีขั้นตอนเช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งระยะแรกและระยะที่สอง คือ

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.comโดยกรอกข้อมูลชื่อ - สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  

2) รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน 

3) ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน และเมื่อดำเนินการครบก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิเงินร่วมจ่ายจากรัฐร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาท ซึ่งผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เริ่ม 14 มิ.ย.64 ตั้งแต่ 06.00-22.00 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจ / Kapook