'เกาะล้าน' ปิดการท่องเที่ยวต่อจนถึง 13 มิ.ย.64เกาะล้านยังไม่เปิด มีการต่ออายุมาตรการปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวต่อไปจนถึงวันที่ 13 มิ.ย.64 ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดการท่องเที่ยวได้ในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้ 

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์


'เกาะล้าน' ปิดการท่องเที่ยวต่อจนถึง 13 มิ.ย.64ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสารเกาะล้าน