วิธีการขอรับสมุดวัคซีนโควิด-19 นานาชาติ สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศสำหรับใครที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้ ทางสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งแนวทางการขอรับสมุดวัคซีนโควิด-19 นานาชาติ เฉพาะสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว และต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยสามารถติดต่อด้วยตนเองที่แผนกคัดแยก อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 สถาบันบำราศนราดูร ในวันราชการ เวลา 08.30 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. มีค่าบริการเล่มละ 50 บาท


เอกสารที่ต้องใช้

 1.บัตรประชาชนตัวจริง 

2.พาสปอร์ตที่ใช้เดินทางตัวจริง 

3.ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เมื่อสแกน Qr Code แล้วขึ้นข้อมูลการเข้ารับวัคซีน

วิธีการขอรับสมุดวัคซีนโควิด-19 นานาชาติ สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ


ขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค