อัพเดทล่าสุด! การเปิด-ปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานอัพเดตล่าสุด : การเปิด-ปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ 155 แห่งและวนอุทยานทั่วประเทศที่ประกาศปิดให้บริการเฉพาะบางส่วนเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังเปิดให้บริการเที่ยวได้เฉพาะบางส่วน และอุทยานแห่งชาติที่ประกาศปิดแหล่งท่องที่ยวทั้งหมดเป็นการชั่วคราวโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

อัพเดทล่าสุด! การเปิด-ปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

ขอบคุณรูปภาพจาก สำนักอุทยานแห่งชาติ

 

คลิกเพื่อดูตารางการเปิด-ปิดอุทยานแห่งชาติ

คลิกเพื่อดูตารางการเปิด-ปิดวนอุทยาน


 รายชื่ออุทยานแห่งชาติที่เปิดให้บริการ 19 แห่ง 

- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
เปิดเข้าชมสถานที่ตามปกติถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ส.ค.2564
เบอร์ติดต่อ : 039-510928 082-6250-300

- อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
ปิดเฉพาะ : เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขากำแพง ถึง 30 ก.ย.64
เบอร์ติดต่อ : 0956198981

- อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 30 ก.ย.2564
เบอร์ติดต่อ : 062 325 5498

- อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.- 25 ธ.ค.2564

- อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1ก.ค.-30 ก.ย.2564

เบอร์ติดต่อ : 081 030 8663

- อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

เปิดท่องเที่ยวปกติถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ส.ค.2564

- อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ

เปิดท่องเที่ยวปกติ 

ปางอุ๋งมีกำหนดปิดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2564 

และมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 30 ก.ย.2564
เบอร์ติดต่อ : 063 958 5404

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ก.ค.2564

อุทยานแห่งชาติเขานัน

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 30 พ.ย.2564

อุทยานแห่งชาติแม่ยม 

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.2564

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ก.ค.2564

- อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการฯ)

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ส.ค.2564

- อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

เปิดท่องเที่ยวปกติ 

และมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการฯ)

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการฯ)

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)

เปิดท่องเที่ยวปกติ 

และมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติภูซาง

เปิดท่องเที่ยวปกติ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค.2564


 รายชื่ออุทยานแห่งชาติที่เปิดให้บริการบางแหล่งท่องเที่ยว 25 แห่ง 

*บางสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ยังเปิดให้เข้าไปได้

-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปิดเฉพาะ : น้ำตกสาริกา น้ำตกแก่งหินเพิง น้ำตกตะคร้อ ลานกางเต็นท์ลำตะคอง

Facebook : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เบอร์ติดต่อ : 086-0926529

- อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
ปิดเฉพาะ : เนินกูดดอย-ช้างเผือก (งดกางเต็นท์พักแรม) , น้ำตกจ๊อกกระดิ่น (งดเล่นน้ำ/กางเต็นท์)

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ก.ค.2564
เบอร์ติดต่อ : 034-510979

- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
เปิด :ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ /จุดชมวิวลานดูดาว 1715 /เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอกชมพูภูคา/ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดึกดำบรรพ์
(ดงหญ้าหวาย)/ น้ำตกตาดหลวง
*มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.2564

เบอร์ติดต่อ : 0821941349

- อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน

เปิด :  ดอยผาชู้ หรือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน 

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.2564
เบอร์ติดต่อ : 093 242 2914

- อุทยานแห่งชาติขุนแจ

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.2564

-อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.2564
เบอร์ติดต่อ : 052 030 380

- อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย

ปิดเฉพาะ : น้ำตกแม่สา น้ำตกตาดหมอก น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกห้วยแก้ว น้ำตกวังบัวบาน - ผาเงิบ และน้ำตกมณฑาธาร

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

ปิดเฉพาะ : ถ้ำผาโขง
จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)

เปิด : เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่าวท้องยาง-อ่าวท้องหยี

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.- 15 ธ.ค.2564

- อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 30 ก.ย.2564

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

มีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ก.ค.2564

- อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

ปิดเฉพาะ : บ้านพัก จำนวน 1 หลัง และลานกางเต็นท์ จำนวน 2 ชุด บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.2564

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 30 พ.ย.2564

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ

ปิดเฉพาะ : บ้านพักและลานกางเต็นท์ งดเล่นน้ำตก, บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ที่ คก 2 (คลองไพบูลย์)  และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (ทุ่งเพล)

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว 
เบอร์ติดต่อ : 039-434528 หรือ 086-3197556

- อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

ปิดเฉพาะ : งดเลนน้ำทุกแหล่งท่องเที่ยว

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินป่าระยะไกลยอดเขาเหมน มีกำหนดปิด 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ปิดเฉพาะ : ปิดกิจกรรมแช่น้ำพุร้อน (ยังไม่มีกำหนดเปิดให้บริการ)

- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

ปิดเฉพาะ :  บ้านพัก ปิดลานกางเต็นท์ โซน 1 บริเวณที่ทำการ เกาะเสม็ด เขาแหลมหญ้า เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะปลายตีน (ปิดถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวเกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะปลายตีน เกาะกรวย จุดดำน้ำ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด เขาแหลมหญ้า หาดแม่รำพึง ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 30 ก.ย.2564 

- อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
ปิดเฉพาะ : ปิดบ้านพัก และลานกางเต็นท์ งดเล่นน้ำตก
จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่  1 ก.ค.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติเขาสก

ปิดเฉพาะ : แหล่งท่องเที่ยวชมบัวผุด (กม.111) ( ปิดจนถึง31 ตุลาคมและ ถ้ำน้ำทะลุ (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2564)
จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน / 1 - 30 กันยายน

- อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ปิดเฉพาะ : เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาเขียวเขาใหญ่ (สันหนอกวัว), เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลน้ำตกผาแตก, กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาสันหนอกวัว, ปิดบ้านพักและลานกางเต็นท์ งดเล่นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

คาดว่าจะเปิดมิถุนายน : น้ำตกเกริงกระเวียและน้ำตกไดช่องถ่อง

- อุทยานแห่งชาติไทรโยค

ปิดเฉพาะ : ปิดบ้านพัก ลานกางเต็นท์ และกิจกรรมอื่นๆ 
จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 30 ก.ย.2564 
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

ปิดเฉพาะ :  บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 3 (เกาะกระดาน), บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 2, (หยงหลิง) บริเวณหาดยาว 

ถ้ำมรกตยังเที่ยวได้ แต่จะปิดช่วงเดือนกันยายน
จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.2564

- อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

จะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทั้งหมด ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เที่ยวได้ แต่บ้านกร่าง / หมู่บ้านโป่งลึก – บางกลอย / พะเนินทุ่ง จะปิด 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564


ขอบคุณข้อมูลจาก :  สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand