เปิดแผน! วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า แต่ละจังหวัดจะได้ฉีดเมื่อไหร่?เปิดแผนกระจายวัคซีนโควิด “แอสตร้าเซนเนก้า”

ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่าง “แอสตร้าเซนเนก้า” ได้ถูกเลือกให้เป็นวัคซีนหลักที่จะกระจายฉีดให้กับประชาชนคนไทย โดยเข็มที่ 1 จะเริ่มฉีดในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2564 และตามด้วยเข็มที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว และการเปิดประเทศ ตามแผนที่กำหนดโดยมีข้อมูลแผนกระจายวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มฉีดเดือนมิถุนายน-กันยายน 2564 กระจายทั่วประเทศไทย ตามข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขจากการเปิดเผยของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล 20 พ.ค.) ดังนี้

เดือนมิถุนายน

 1. กรุงเทพมหานคร : 2,510,000 โดส

 2. อุดรธานี : 246,000 โดส

 3. สมุทรปราการ : 237,000 โดส

 4. สกลนคร : 181,000 โดส

 5. นครราชสีมา : 147,000 โดส

 6. มหาสารคาม : 131,000 โดส

 7. สระบุรี : 118,000 โดส

 8. นครพนม : 114,000 โดส

 9. สุราษฎร์ธานี : 88,000 โดส

 10. อุบลราชธานี : 87,000 โดส

เดือนกรกฎาคม

 1. กรุงเทพมหานคร : 2,510,000 โดส

 2. นนทบุรี : 645,000 โดส

 3. ปทุมธานี : 624,000 โดส

 4. ชลบุรี : 556,000 โดส

 5. นครปฐม : 503,000 โดส

 6. สมุทรปราการ : 487,000 โดส

 7. สุราษฎร์ธานี : 427,000 โดส

 8. เชียงใหม่ : 419,000 โดส

 9. บุรีรัมย์ : 341,000 โดส

 10. กระบี่ : 266,000 โดส

เดือนสิงหาคม

 1. ชลบุรี : 746,000 โดส

 2. สมุทรปราการ : 592,000 โดส

 3. นครราชสีมา : 405,000 โดส

 4. ระยอง : 394,000 โดส

 5. นนทบุรี : 365,000 โดส

 6. ปทุมธานี : 354,000 โดส

 7. ฉะเชิงเทรา : 309,000 โดส

 8. ขอนแก่น : 289,000 โดส

 9. อุบลราชธานี : 284,000 โดส

 10. เชียงใหม่ : 238,000 โดส

เดือนกันยายน

 1. นครราชสีมา : 1,198,000 โดส

 2. ขอนแก่น : 841,000 โดส

 3. อุบลราชธานี : 791,000 โดส

 4. นครศรีธรรมราช : 734,000 โดส

 5. อุดรธานี : 717,000 โดส

 6. สุรินทร์ : 642,000 โดส

 7. สงขลา : 632,000 โดส

 8. ร้อยเอ็ด : 594,000 โดส

 9. เชียงราย : 538,000 โดส

 10. ศรีสะเกษ : 528,000 โดส


*ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่


ขอบคุณข้อมูลจาก :ประชาชาติ ธุรกิจ