สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 64 ห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศไทย และอีก 6 ประเทศเข้าประเทศญี่ปุ่น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ นอกจากไทยแล้ว ประเทศที่ถูกห้ามเดินทางเข้าญี่ปุ่น ยังประกอบด้วย กัมพูชา, ศรีลังกา, ติมอร์ตะวันออก, มองโกเลีย, เซนต์ลูเซีย และ เซเชลส์ ทำให้จำนวนประเทศที่ห้ามเดินทางเข้าญี่ปุ่น จนถึงขณะนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 159 ประเทศ


ทั้งนี้นักเดินทางต่างชาติที่เดินทางไปยังประเทศทั้ง 7 ประเทศภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางมาถึงญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าญี่ปุ่น เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษ ขณะที่ข้อห้ามดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้กับคนญี่ปุ่นแต่อย่างใด


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/3u4Q9uY / https://chill.travel/3oFvZX9