กระทรวงแรงงาน เตรียมฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนระบบประกันสังคมมาตรา 33 เริ่มจาก กทม. ตามด้วย 9 จังหวัดเศรษฐกิจ ทางกระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อฉีดให้กับแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ในระยะแรก จำนวน 6 ล้านโดส

กระทรวงแรงงาน จึงจัดทำแผนกระจายวัคซีนดังนี้

เดือนมิถุนายน จำนวน 1.5 ล้านโดส ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เดือนกรกฎาคม จำนวน 4.5 ล้านโดส แบ่งเป็น

  • ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1.5 ล้านโดส

  • พื้นที่ 9 จังหวัดเศรษฐกิจ คือ สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม เชียงใหม่ ระยอง และฉะเชิงเทรา 3 ล้านโดส


ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานครไว้ จำนวน 45 จุด โดยให้สถานประกอบการแจ้งรายชื่อผู้ต้องการฉีดวัคซีนลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม และประสานภาคเอกชนหาสถานที่


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน / https://chill.travel/3fxI6Bu