สำนักข่าว รอยเตอร์ส รายงานว่า เอกอัครราชทูตจาก 27 ชาติสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ที่ต้องการให้เผยคลายเกณฑ์กำหนดว่าประเทศใดเป็นประเทศปลอดภัย และขอให้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากที่ใดก็ตามที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดแล้ว สามารถเดินทางเข้า EU ได้


สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วและต้องการเข้าสหภาพยุโรป วัคซีนที่ได้รับต้องเป็นวัคซีนที่ EU อนุมัติการใช้ และอาจรับพิจารณาวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติด้วย


วัคซีนที่ได้รับการรับรองคณะกรรมาธิการจากคณะกรรมมาธิการยุโรปในตอนนี้ ได้แก่

  • Pfizer & BioNTech

  • Moderna

  • AstraZeneca

  • Johnson & Johnson’s


นอกจากนี้ต้องได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ส่วนเด็กควรสามารถเดินทางมากับพ่อแม่ที่ฉีดวัคซีนแล้วได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการใช้มาตรการ ‘เบรกฉุกเฉิน’ เพื่อหยุดการเดินทางจากบางประเทศ นอกจากกรณีจำเป็น เพื่อจำกัดความเสี่ยงที่ไวรัสกลายพันธ์ุจะเข้าสู่ยุโรปด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/3ynBYo1 / https://chill.travel/3v8dmxI / https://chill.travel/3bIz57s