การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ประกาศเปิด ‘เกาะเสม็ด’ จ.ระยอง ตามปกติ เริ่มวันนี้ 18 พฤษภาคม 64


เกาะเสม็ดเปิดให้ท่องเที่ยวพักผ่อนตามปกติ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด และหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

D - อยู่ห่างไว้

M - ใส่แมสก์กัน

H - หมั่นล้างมือ

T - ตรวจวัดอุณหภูมิ

T - ตรวจหาเชื้อ COVID-19 (เฉพาะกรณี)

A - ใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ / หมอชนะ อย่างเคร่งครัด


ขอบคุณข้อมูลจาก : ททท.สำนักงานระยอง