‘หมอพร้อม’ ประกาศวันเริ่มต้นเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่ม ‘ประชาชนทั่วไป’ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


กลุ่ม ‘ประชาชนทั่วไป’ คือกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 18 -59 ปี เริ่มลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนผ่านระบบ ‘หมอพร้อม’ ทั้ง Line Official Account และแอปพลิเคชัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม นี้เป็นต้นไป


นอกจากนี้ยังสามารถจองฉีดวัคซีนโควิด-19  ผ่านช่องทางอื่นได้ดังนี้

  • โรงพยาบาลที่มีสิทธิรักษา /อสม./รพ. สต.

  • ช่องทางอื่นๆ รวมทั้ง Walk-in ตามประกาศของจังหวัดด้วย


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ‘หมอพร้อม’ : iOS / Android


ลงทะเบียนฉีดวัคซีนยังไง : วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม เริ่ม 1 พ.ค. 64


ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19