คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการเติมเงินโครงการ ‘เราชนะ’ และ ‘ม.33 เรารักกัน’ คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็น 2,000 บาท ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564


วิธีการรับเงินเยียวยา 2,000 บาท

  • ประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติลบแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ไปแล้วเสียสิทธิ์หรือไม่?

  • สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ที่ได้ถอนการติดตั้ง หรือลบแอปพลิเคชันไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ใหม่อีกครั้งได้โดยไม่เสียสิทธิ์ เพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการเราชนะ


ติดตั้งแอป ‘เป๋าตัง’ ยังไง? : ขั้นตอนดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’


ได้รับการโอนเงินเข้าวันไหน?

1.โครงการ ‘เราชนะ’

  • วันที่ 20 พ.ค. 64 รอบแรก 1,000 บาท 

  • วันที่ 27 พ.ค. 64 รองสอง 1,000 บาท


2.กลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

  • วันที่ 21 พ.ค. 64 รอบแรก 1,000 บาท 

  • วันที่ 28 พ.ค. 64 รอบสอง 1,000 บาท


3.โครงการ ‘ม.33 เรารักกัน’

  • วันที่ 24 พ.ค. 64 รอบแรก 1,000 บาท

  • วันที่ 31 พ.ค. 64 รอบสอง 1,000 บาท