สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ได้มีการขยายเวลาสำหรับจุดตรวจ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กทม. ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 64


ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกันตนระบบประกันสังคม แรงงานนอกระบบ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


วิธีการรับสิทธิ

1.ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ : https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php 

2.ทำการกรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3.เข้ารับการตรวจตามวันและเวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้


เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอให้ผู้ที่มาตรวจนำบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย


เมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว สามารถกลับบ้านได้ทันที เนื่องจากผลตรวจจะส่งทาง SMS ให้ทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน และหากตรวจพบเชื้อจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไปทันที


ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า