สำหรับใครที่เป็นหนี้และต้องการขอแก้หนี้ทุกประเภท (ยกเว้นหนี้นอกระบบ) แต่ติดต่อธนาคารไม่ได้หรือติดต่อได้แล้วแต่ยังตกลงกันไม่ได้ ให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยประสานงานแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี้


โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ขณะเดียวกันขอให้ผู้แจ้งขอความช่วยเหลือเตรียมพร้อมรับการติดต่อกลับด้วย


ใครลงทะเบียนได้?

  • ประชาชนทั่วไป และธุรกิจ SMEs


แก้หนี้อะไรบ้าง?

  • หนี้ทุกประเภท (ยกเว้นหนี้นอกระบบ)


ลงทะเบียนผ่านช่องทางไหน?


เบื้องต้นต้องกรอกข้อมูลประเภทหนี้ เหตุผล หรือคำอธิบายประกอบคำขอ ซึ่งมีแนวทางที่จะเสนอให้ผู้บริการทางการเงินพิจารณา เช่น ยืดระยะเวลาชำระหนี้ พักชำระเงินต้น ลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น


หมายเหตุ : ผลการพิจารณาการแก้ไขหนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร


ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand