ผู้ว่าฯ จ.กาญจนบุรี ออกคำสั่งปิดหมู่บ้านอิต่อง และห้ามผู้ใดเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) และห้ามรวมตัวกันในที่สาธารณะเกิน 2 คนในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 64 - 23 พฤษภาคม 64 เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อระงับและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


จังหวัดกาญจนบุรี จึงให้ปิดสถานที่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราว ดังนี้

1.กำหนดปิดพื้นที่บ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

2.ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

3.ห้ามบุคคลในพื้นที่บ้านอิต่อง รวมตัวกันในที่สาธารณะเกินกว่า 2 คนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

4.มอบหมายให้อำเภอทองผาภูมิบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นบริเวณป้อมตำรวจเชิงเขา สภ.ปิล๊อก หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี