กระทรวงการต่างประเทศ งดออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าไทยให้กับชาวต่างชาติ 3 ประเทศ (เนปาล-ปากีสถาน-บังกลาเทศ) หลังเจอโควิดสายพันธุ์อินเดียในสถานกักกัน


ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาระงับการออก COE (Certificate of Entry) หนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ให้แก่ชาวต่างชาติจากประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า จะระงับการออก COE ให้แก่ชาวต่างชาติจากเนปาล ปากีสถาน และบังกลาเทศตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 64

มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราว ในช่วงที่ต้องระวังเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียเข้าประเทศ เป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติจาก 3 ประเทศดังกล่าว แต่ไม่ได้ห้ามคนไทยแต่อย่างใด คนไทยสามารถเดินทางกลับได้


นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่เดินทางออกจาก 4 ประเทศข้างต้น (ก่อนหน้านี้มีประกาศห้ามอินเดียเข้าประเทศ)  และเปลี่ยนเครื่อง (Transit) ในประเทศอื่น หรือไปท่องเที่ยวหรือผ่านทางไปยัง 4 ประเทศข้างต้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยเช่นกัน


รวมถึงนักการทูตต่างชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อปฏิบัติงานและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์