‘ธนาคารออมสิน’ ปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่ รายละ 10,000 บาท ให้ยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่ 13 พ.ค. 64 เฟสแรกเน้น 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ก่อนขยายผลช่วยเหลือทั่วประเทศในเฟสต่อไป


วงเงินให้กู้ : ให้กู้เงินจำนวน 10,000 บาท


อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก


คุณสมบัติผู้กู้ : ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจากโควิด-19 สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป


เงื่อนไขในการกู้ : ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าที่ดาวน์โหลดและใช้บริการแอป MyMo อยู่ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564 ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่นธนาคารจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป


โดยการปล่อยกู้จะแบ่งเป็น 3 เฟสดังนี้

  • เฟสแรก 13 พ.ค. 64 ให้ประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ ยื่นกู้ก่อน
  • เฟสที่ 2 ขยายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 20 พ.ค. 64 เป็นต้นไป
  • เฟสที่ 3 กลุ่มลูกค้าอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ ธนาคารออมสินจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบอีกครั้ง


ขอบคุณข้อมูลจาก : GSB Society