หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการรระบาดของ ‘โควิด-19’ ระลอกล่าสุด ได้แก่ โครงการ ‘เราชนะ’ และ ‘ม.33 เรารักกัน’ โดยทั้งสองโครงการจะเพิ่มเงินเยียวยาให้อีกโครงการละ 2,000 บาท และขยายเวลาใช้สิทธิ์ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564


ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ‘เราชนะ’ รอบขยายเพิ่มเติมนี้ว่า ในส่วนมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการผ่านมาตรการ ‘เราชนะ’ นั้น จะเป็นการเติมเงินให้กับผู้ที่ร่วมโครงการเดิม จำนวน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท รวมเป็น 2,000 บาท


ไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยาโควิดจากกระทรวงการคลัง


1.กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

  • วันที่ 20 พ.ค. 64 รอบแรก 1,000 บาท 

  • วันที่ 27 พ.ค. 64 รองสอง 1,000 บาท


2.ม.33 เรารักกัน จะโอนเงินรวม 2,000 บาท

  • วันที่ 24 พ.ค. 64 รอบแรก 1,000 บาท

  • วันที่ 31 พ.ค. 64 รอบสอง 1,000 บาท 


3.กลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • วันที่ 21 พ.ค. 64 รอบแรก 1,000 บาท 

  • วันที่ 28 พ.ค. 64 รอบสอง 1,000 บาท


โดยกระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า คาดว่าจะสามารถจ่ายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/3hdUARb / https://chill.travel/3eznrhm