ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติมาตรการต่างๆ ทั้งในด้านการลดค่าครองชีพ และเงินเยียวยาแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.โครงการเราชนะ เพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 64

2.โครงการ ม.33 เรารักกัน เพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 64

3.โครงการคนละครึ่งเฟส 3 โดยมอบเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนคนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 64

4.โครงการให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 64) และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 64)

5.ลดค่าไฟ 

  • ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก
  • ใช้น้อย หรือเท่ากับบิล เม.ย. 64 คิดตามจริง
  • ใช้เกินบิล เม.ย. 64 คิดตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • กิจการขนาดเล็กใช้ฟรี 50 หน่วยแรก

6.ลดค่าน้ำ ลด10% เฉพาะบ้าน-กิจการขนาดเล็ก บิลเดือน พ.ค.-มิ.ย. 64


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/3h1qWi0 / https://chill.travel/3vGy87b