เปิดไทม์ไลน์จองคิวฉีดวัคซีน 1 พฤษภาคม 64 เปิดให้ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 คิวแรกกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ผ่านไลน์หมอพร้อม หรือติดต่อรพ./รพ.สต./อสม. ใกล้บ้าน


การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ ปอดเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง มะเร็งทุกชนิด เบาหวาน และโรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จำนวน 16 ล้านคนทั่วประเทศ


วันที่ 1 พฤษภาคม 64 เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่

  • LINE OA หมอพร้อม

  • โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา

  • อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่

วันที่ 7 มิถุนายน 64

  • เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19


สำหรับประชาชนกลุ่มอายุ 18-59 ปี จำนวน 31 ล้านคน

กรกฎาคม 64 เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่

  • LINE OA หมอพร้อม

  • โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา

  • อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่

สิงหาคม 64

  • เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19


วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม เริ่ม 1 พ.ค. 64ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข