หลังจากกรุงเทพมหานคร ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน ล่าสุดทางสำนักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ข้อมูลสำคัญ มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกทม. ดังนี้


กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดเดินทางเพื่อร่วมกันลดการแพร่กระจายของโรคและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ไขข้อสงสัย เดินทางไป-กลับ กทม. ต้องกักตัวหรือไม่?

1.กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ โดยสอบถามข้อมูลได้ที่สาธารณสุขจังหวัด/เทศบาล

2.กรณีเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือให้กักตัวเอง 14 วัน งดไปในแหล่งชุมชน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


สำหรับท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัด หากเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร และไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่? สามารถทำการคัดกรองเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ bkkcovid19 : http://bkkcovid19.bangkok.go.th/covid/frontend/web/


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์