อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ได้มีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประกอบกับจังหวัดระยองได้มีคำสั่ง ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 ปิดสถานที่ในพื้นที่เกาะเสม็ดเป็นเวลา 14 วัน

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด เป็นการชั่วคราว ได้แก่ บริเวณเขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด เกาะกุฎี เกาะทะลุ เกาะกรวย เกาะขาม เกาะปลายตีน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 - 10 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


ในส่วนของหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง เปิดให้บริการปกติ


ขอบคุณข้อมูลจาก : อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด