นอกจากการทำประกันโควิด-19 โดยตรงแล้ว ยังมีประกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมอาการแพ้วัคซีนโควิดด้วย ซึ่งเน้นการจ่ายค่ารักษากรณีติดโควิด หรือค่ารักษาเมื่อติดโควิดเป็นหลัก แต่จะเพิ่มความคุ้มครองกรณีที่แพ้วัคซีนโควิด-19 เข้าไปด้วย


1.สินทรัพย์ประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายหนัก! + ประกันแพ้วัคซีนโควิด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า + เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ยประกันเริ่มต้น 449 บาทต่อปี

ซื้อประกัน >> https://chill.travel/3xshIB5


2.กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยโควิด คอมพลีท! คุ้มครองกรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส COVID-19 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล + เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ยประกันเริ่มต้น 159 บาทต่อปี

ซื้อประกัน >> https://chill.travel/3aG8RC3

3.ทิพยประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 ครบ จบ คุ้ม + ประกันแพ้วัคซีนโควิด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา + เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ยประกันเริ่มต้น 450 บาทต่อปี

ซื้อประกัน >> https://chill.travel/3evichp


4.เอเชียประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 3 พลัส + ประกันแพ้วัคซีนโควิด หากตรวจเจอเชื้อจ่าย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายได้ (สูงสุด 50 วัน) + เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ยประกันเริ่มต้น 500 บาทต่อปี

ซื้อประกัน >> https://chill.travel/3gDQi5n


5.เมืองไทยประกันภัย 

ประกันภัยโควิด-19 1 Stop + คุ้มครองแพ้วัคซีนโควิด คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองค่ารักษากรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 เงินชดเชยรายได้รายวัน เบี้ยประกันเริ่มต้น 300 บาทต่อปี

ซื้อประกัน >> https://chill.travel/3dRaWgq