โดยให้บริการผู้ป่วยจากโรงพยาบาลราชวิถีและสถานพยาบาลอื่นๆ ตามที่ร้องขอ โดยสามารถสแกน QR Code แจ้งความจำนงค์ขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


หมายเหตุ : ผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการ กรุณาประสานผ่านโรงพยาบาลที่ท่านรับการรักษาอยู่เท่านั้น

 

มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

  • รถคันนี้ไม่เปิดแอร์ภายในห้องโดยสาร

  • เปิดกระจกทั้งสองข้างตลอดเวลา

  • เปิด-ปิด ประตูขึ้นลงด้วยตนเอง

  • ติดตั้งแผ่นกั้นห้องโดยสาร

  • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 2 คนต่อเที่ยว และสัมภาระไม่เกิน 1-2 ชิ้นต่อคน

  • ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

สำหรับใครที่ต้องการใช้บริการสามารถสแกน QR Code (ในภาพด้านล่าง) แจ้งความจำนงค์ขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


บริการฟรี! ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

สนับสนุนโครงการโดย มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่วยประสานงาน Taxi COVID-19 โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 096-771-1687


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.rajavithi.go.th