1 พ.ค. 64 นี้ เตรียมตัว! จองฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่าน LINE Official Account หมอพร้อม ด้วยฟังก์ชั่นง่ายๆ ที่สามารถเลือกวัน เวลา และโรงพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการฉีดได้


วิธีการลงทะเบียนใช้งาน ‘หมอพร้อม’

1.กด ‘เพิ่มเพื่อน’ Line Official Account ‘หมอพร้อม’ >> https://chill.travel/31ZBi9e

2.กด ‘ลงทะเบียน’

3.กด ‘อนุญาต’

4.อ่านเงื่อนไข และกด ‘ยอมรับ’

5.กรอกข้อมูล และกด ‘บันทึก’


วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

1.กดเมนูลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

2.ปุ่มลงทะเบียนรับวัคซีน และจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนฉีดวัคซีน


ขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

1.กดเมนู จองฉีดวัคซีนโควิด-19

2.กดจอง และกดรับสิทธิ์

3.ทำแบบคัดกรองและกดบันทึก

4.หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเรียบร้อยแล้ว และกดยินยอม

5.เลือก โรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน และกดยืนยัน

6.จะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19


วิธีปฏิบัติรับวัคซีนรับเข็มที่ 1

ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน จะได้รับข้อความแจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 1 โดยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับข้อความยืนยันหลังฉีดวัคซีน และใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ภายใน 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน


วิธีปฏิบัติรับวัคซีนรับเข็มที่ 2

หลังจากนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เมื่อได้รับวัคซีนทั้ง 2 เข็มแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันหลังฉีดวัคซีน และใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccination Certificate) สุดท้ายทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ภายใน 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน


ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า