ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยสุขภาพดีบริจาคเลือดด่วน เนื่องจากสภากาชาดและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ขาดแคลนเลือดทุกหมู่ วอนคนไทยสุขภาพดีบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังคงรักษามาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้น 


บริจาคโลหิตที่ :

  • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

  • โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ


ตรวจสอบสถานที่รับบริจาคโลหิตได้ที่ :  https://bit.ly/2XGCf4l

ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิตได้ที่ : https://bit.ly/2WXPsGV


ก่อนบริจาคเลือดดูคุณสมบัติผู้บริจาค และคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อน

  • ดูคุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต : https://bit.ly/2waeyr2
  • มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 5 : https://bit.ly/3wgWa9Y
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต : https://bit.ly/3c4yHRX
  • ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 : https://bit.ly/2WdB1ws
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์) : https://bit.ly/3f7tE2h

สำหรับผู้บริจาคโลหิตที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

(ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย)


ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย