หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ‘เราชนะ’

1.ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้สิทธิตามโครงการเราชนะ จากเดิมไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 64 ไปเป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 64

2.ขยายกลุ่มเป้าหมาย จากเดิมกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 243,242 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าจะมีจำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านคน และกรอบวงเงินเพิ่มขึ้นอีก 3,042 ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เดิมคาดการณ์จำนวนผู้ใช้สิทธิเราชนะที่ประมาณ 31 ล้านคน แต่ขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิมากกว่านั้น คาดว่าจะเพิ่มเป็น 33 ล้านคน จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินเพื่อรองรับการใช้จ่ายดังกล่าว


จึงสรุปได้ว่า งบประมาณ ‘เราชนะ’ ที่กระทรวงการคลังยื่นเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมราว 3 พันล้านบาทนั้น คือ กลุ่มผู้มีสิทธิ ‘เราชนะ’ เดิมที่ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


ไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่ม โดยจำนวน 2.4 ล้านคนที่ ครม.เห็นชอบ เป็นการอนุมัติในขั้นตอนของการใช้งบประมาณ เนื่องจากที่ผ่านมา ครม.อนุมัติกรอบเป้าหมายโครงการเราชนะไว้ 31.1 ล้านคน แต่เมื่อมีการลงทะเบียนจริง มีผู้สามารถรับสิทธิได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคาดว่าจะมีผู้รับสิทธิได้รวม 33.5 ล้านคน 


ทางกระทรวงการคลัง จึงต้องยื่นเรื่องของบประมาณเพิ่มเติม


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/3aoKPeD / https://chill.travel/3ene1nJ