หากกำลังเป็นกังวลว่าตนเองอาจ ‘ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการ’ มีขั้นตอนปฏิบัติและสังเกตตัวเอง ก่อนจะตั้งคำถามว่า ‘เมื่อไหร่ที่ต้องไปตรวจโควิด-19’ ดังนี้


1.ไม่มีอาการ ไม่มีสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 และไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง

2.ไม่มีอาการ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

3.มีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่มีสัมผัสใกลัชิดผู้ป่วยโควิด-19 และไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง

4.มีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 และไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง

5.ไข้สูง ไอ หอบ เหนื่อย

6.ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน


ลองสังเกตตนเองตามทั้ง 6 ข้อ หากเข้าข่าย

1 :  ไม่ต้องไปตรวจ

2/3 : ยังไม่ต้องไปตรวจ กักตัว 14 วัน สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ค่อยไปตรวจ

4/5/6 : ให้รีบไปตรวจทันที


สำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่มีอาการ หรือผู้ที่มีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 และไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง แนะนำให้กักตนเองเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน หากมีข้อสงสัยโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / https://chill.travel/2Q9F8e0