คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2012/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต มีดังต่อไปนี้


การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม หรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

- ห้ามการจัดกิจกรรมดำน้ำ ผิวน้ำ และดำเนินธุรกิจดำน้ำลึก

- ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

- สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา งดการเรียนการสอนในห้องเรียน ตั้งแต่ 19-30 เมษายน 64

การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

- ผับ บาร์ สถานบันเทิง และธุรกิจคล้ายคลึง 9 เมษายน - 1 พฤษภาคม 64

- สถานบริการ อาบ อบ นวด นวดแผนโบราณ นวดเพื่อสุขภาพ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สระว่ายน้ำ

- งดการออกใบอนุญาต หรือ งดจัดให้การเล่นพนัน กัดปลา ซุกมวย ชนโค


มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

- ร้านอาหารให้รับประทานอาหารที่ร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 23:00

- งดดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน (รวมถึงร้านอาหารในโรงแรม)

- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงภาพยนต์ โรงมหรสพ หรือสถานประกอบการอื่น  ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ให้งดบริการ

- ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต เปิดได้ตั้งแต่ 04:00 น. - 23:00 น.


ในส่วนของมาตรการเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต

17 จังหวัด พื้นที่สีแดง กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น

1.โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"

2.ลงทะเบียน www.gophuget.com (หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้รายงาน EOC)

3.1) กรณีผู้เดินทางและพักในโรงแรม ให้โรงแรมต้องจัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางส่ง EOC

3.2) กรณีพักอาศัยในบ้าน ให้เจ้าบ้านทำบันทึกติดตามผู้เดินทางส่ง EOC

4.สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) งดการไปในที่สาธารณะ


59 จังหวัดอื่นๆ พื้นที่สีส้ม

1.โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"

2.ลงทะเบียน www.gophuget.com (หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้รายงาน EOC)

3.สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring)


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 


ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต