ภาพจาก : www.egat.co.thกฟผ. ประกาศปิดบริการท่องเที่ยวเขื่อนทั่วประเทศถึงสิ้นเดือนเมษายน ยกเว้นเขื่อนเชี่ยวหลานเที่ยวได้ปกติ

นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. เขื่อนทั่วประเทศมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดในพื้นที่ ขณะนี้ กฟผ. ได้งดให้บริการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในบริเวณเขื่อน และศูนย์การเรียนรู้ ของ กฟผ. เป็นการชั่วคราวไม่มีกำหนด

ส่วนการให้บริการและท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ สันเขื่อน จุดชมวิว สนามกอล์ฟ สถานที่ออกกำลังกาย จะปิดให้บริการและท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 ในส่วนของที่พัก กฟผ. จะปิดให้บริการตามกำหนดเดียวกัน

ซึ่งเขื่อนในการดูแลของ กฟผ. มีดังนี้

1.เขื่อนภูมิพล
2.เขื่อนสิริกิติ์
3.เขื่อนอุบลรัตน์
4.เขื่อนวชิราลงกรณ์
5.เขื่อนสิรินธร
6.เขื่อนจุฬาภรณ์

ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีจะปิดส่วนให้บริการและท่องเที่ยวอื่นๆ ในวันที่ 19 เมษายน 2564

สำหรับเขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานีนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าพักตามนโยบายจังหวัดทั้งนี้ในส่วนร้านอาหารของทุกเขื่อนให้บริการผู้ที่จองมาล่วงหน้าและไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

อย่างไรก็ตาม กฟผ. โดยปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองและป้องกันในจุดติดต่อนักท่องเที่ยว จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งจุดสแกนไทยชนะ มีการทำความสะอาดในจุดที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% รักษาระยะห่าง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามจุดที่ให้บริการดังกล่าว

ที่มา : www.egat.co.th