วิธีปฏิบัติตนเมื่อทราบผลว่า ‘ติดเชื้อโควิด-19’ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ชิลไปไหนได้นำข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาฝากกัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับทุกคนค่ะ


1.เตรียมเอกสารต้องใช้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ผลตรวจโควิด-19 และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของตนกับทางหน่วยงานที่รับเรื่องเพื่อเข้ารับการรักษา โทร. 1330, 1669, 1668

2.งดออกจากที่ผักหรือเดินทางข้ามจังหวัด (หากฝ่าฝืนถือว่าผิด พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34)

3.งดใกล้ชิดครอบครัวและผู้อื่น แยกห้องน้ำหากทำได้

4.หากมีไข้ ให้รับประทานยาพาราเซตามอล และเช็ดตัวเผื่อลดไข้

5.สวมแมสก์ตลอดเวลาและแยกของใช้ส่วนตัว

สำหรับผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรง หรือ ไม่มีอาการ หากติดเชื้อแล้วไม่มีเตียง โรงพยาบาลจะส่งไปพักรักษาที่โรงพยาบาลในเครือ/โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel ที่มีระบบดูแล (โรงแรมที่มีการปรับเป็นกึ่งโรงพยาบาล) ทางการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมระบบการส่งต่อหากมีอาการรุนแรง


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข