รวมข่าวประกาศปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564 เพื่อให้เพื่อนๆ ที่มีแผนการเดินทางได้ทราบ และปรับเปลี่ยนแผนการท่องเที่ยว


จังหวัดเชียงใหม่

 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (น้ำตกแม่หาด) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (น้ำตกแม่กลาง,น้ำตกวังม่วง-วังควาย,น้ำตกวชิรธาร,น้ำตกแม่ยะ,น้ำตกสิริธาร) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติออบหลวง (น้ำตกแม่เตี๊ยะ) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี  จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12-18 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (น้ำตกแม่สา, น้ำตกตาดหมอก,น้ำตกหมอกฟ้า,น้ำตกห้วยแก้ว,น้ำตกวังบัวบาน-ผาเงิน,น้ำตกมณฑาธาร) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13-18 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติออบซาน จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12-18 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12-18 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13-18 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติดอยแม่โถ จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12-18 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (น้ำตกห้วยป่าพลู,ลานกางเตนท์ดอยม่อนล้าน,ลานกางเตนท์และร้านค้าสวัสดิการบริเวณที่ทำการอุทยานฯ) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง (น้ำตกก้อหลวง) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12-18 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติขุนขาน จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13-18 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13-18 เมษายน 2564)

 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่  (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)


จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • บ้านห้วยเฮี๊ยะ อำเภอปางมะผ้า (จุดชมวิว กิกอคอ) จ.แม่ฮ่องสอน (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • ชุมชนท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่าจ.แม่ฮ่องสอน (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)


จังหวัดเชียงราย - แพร่ - ลำปาง - ตาก

 • ถ้ำผาโขง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จ.เชียงราย (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • หมู่บ้านแม่ปาน (สถานที่ล่องแพ และปิดการให้บริการนั่งแพ) จ.แพร่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้น)

 • วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้น)

 • ดอยทูเล จ.ตาก (ปิดไม่มีกำหนด)


จังหวัดน่าน

 • ถนนคนเดิน (กาดข่วงเมืองน่าน ) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • วัดภูมินทร์ (ภายในพระอุโบสถ) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • วัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)


จังหวัดอุทัยธานี

 • วัดสังกัสรัตนคีรี จ.อุทัยธานี

 • วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี

 • ถนนคนเดินกรอกโรงยา จ.อุทัยธานี

 • หุบป่าตาด จ.อุทัยธานี

 • เขาปลาร้า จ.อุทัยธานี

 • วัดอุโปสถาราม จ.อุทัยธานี

 • จุดชมวิวบ้านชายเขา จ.อุทัยธานี

 • ถ้ำเขาพระยาพายเรือ จ.อุทัยธานี

 • เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

 • น้ำตกผาร่มเย็น จ.อุทัยธานี

 • วัดถ้ำเขาวง จ.อุทัยธานี

 • ตลาดซาวไฮ่ จ.อุทัยธานี

 • ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ จ.อุทัยธานี

 • ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะน้ำ จ.อุทัยธานี

 • สวนพฤกษชาติ แก่งมะกรูด จ.อุทัยธานี

 • ถ้ำพุหวาย จ.อุทัยธานี

 • น้ำพุร้อนสมอทอง จ.อุทัยธานี

 • เขื่อนห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี

 • วัดผาทั่ง จ.อุทัยธานี


จังหวัดพิษณุโลก

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12-30 เมษายน 2564)

 • ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (ภายในพระวิหาร ) จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)


จังหวัดนครสวรรค์

 • แก่งลานนกยูง จ.นครสวรรค์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • แก่งเกาะใหญ่ จ.นครสวรรค์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • พิพิธภัณฑ์ราชาจระเข้ยักษ์ พญาด่างเกยไชย จ.นครสวรรค์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน-30 พฤษภาคม 2564)

 • พิพิธภัณฑ์จันเสน จ.นครสวรรค์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • ตลาดท่าเรือคลองคาง จ.นครสวรรค์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)


จังหวัดอุตรดิตถ์

 • อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • อุทยานแห่งชาติเขาค้อ (น้ำตกธารทิพย์ ลานกางเตนท์ และที่พักอุทยานฯ) จ.เพชรบูรณ์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)


จังหวัดกาญจนบุรี

 • ศูนย์ประวัติศาสตร์ข่องเขาขาด ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ จ.กาญจนบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • พุน้ำร้อนหินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี(ปิดตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)


จังหวัดเพชรบุรี

 • โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

 • โป่งลึก-บางกลอย (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) จ.เพชรบุรี

 • พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี

 • โครงการพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 • ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

 • หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งที่ กจ.(บ้านกร่าง) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


จังหวัดสุพรรณบุรี – ลพบุรี

 • อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564)

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ (ปิดช่วงเทศกาลสงกรานต์) จ.ลพบุรี


จังหวัดระยอง – จันทบุรี – ปราจีนบุรี

 • ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จ.ระยอง (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน (สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน -สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ) จ.จันทบุรี (ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี (ปิดเทศกาลสงกรานต์)


จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้น)

 • พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้น)

 • พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้น)

 • โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้น)


จังหวัดสระบุรี – นครราชสีมา

 • ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค (งดให้บริการกิจกรรมชมฟาร์มฯ ชั่วคราว) จ.สระบุรี(ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2564)

 • อุทยานแห่งชาติทับลาน (หาดชมตะวัน) จ.นครราชสีมา (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

 • พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา (ปิดเทศกาลสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2564)


จังหวัดอุบลราชธานี – บึงกาฬ – กาฬสินธุ์ – ศรีษะเกษ – อำนาจเจริญ

 • อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี (ปิดตั้งแต่วันทึ่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 )

 • ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี (ปิดตั้งแต่วันทึ่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2564 )

 • คำชะโนด จ.อุดรธานี (ปิดตั้งแต่วันทึ่ 9-22 เมษายน 2564 )

 • พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์( หอศิลป์) จ.กาฬสินธุ์ (ปิดตั้งแต่วันทึ่ 12-15 เมษายน 2564 )

 • ภูทอก จ.บึงกาฬ (ปิดตั้งแต่วันทึ่ 13-15 เมษายน 2564 )

 • อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ (ปิดตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 )

 • แก่งคันสูง จ.อำนาจเจริญ (ปิดตั้งแต่วันทึ่ 13-18 เมษายน 2564 )


จังหวัดสงขลา

 • หาดชลาทัศน์ จ.สงขลา

 • สวนสองทะเล ต.สงขลา

 • แหลมสนอ่อน จ.สงขลา

 • หาดสมิหลา-สนามลานว่าว จ.สงขลา

 • สวนสาธารณะเมืองสงขลา จ.สงขลา

 • สวนเสรี จ.สงขลา


ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสารท่องเที่ยว ททท.