สำหรับใครที่ต้องการตรวจโควิด-19 แต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนรับตรวจบ้าง สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ ‘กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์’ มีบอกรายชื่อโรงพยาบาลที่รับตรวจโควิดครบทั้ง 77 จังหวัด ค้นหาได้ง่ายด้วยการพิมพ์ชื่อจังหวัด


ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลรับตรวจโควิดได้ที่ : https://chill.travel/3siKQHj


โดยมีรายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 จำนวนทั้งสิ้น 277 แห่ง กรุงเทพและปริมณฑล 107 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 43 แห่ง, ภาคเอกชน 64 แห่ง) และต่างจังหวัด 170 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 133 แห่ง, ภาคเอกชน 37 แห่ง)