ปิดการท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่ 14 วัน!! เริ่มตั้งแต่วันที่ 16-30 เม.ย. 64 เป็นต้นไป!!

ปิดการท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่ 14 วันหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยในขณะนี้นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา ทางที่ประชุมหมู่บ้านแม่กำปองจึงได้มีการประชุมและลงมติปิดการท่องเที่ยวในชุมชนชั่วคราว ให้ทั้งผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารในหมู่บ้านแม่กำปองปิดทำการ งดให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นเวลา 14 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 นี้เป็นต้นไป

ปิดการท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่ 14 วัน

จึงแจ้งมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมติที่ประชุมของหมู่บ้านดังกล่าว โดยเบื้องต้นหมู่บ้านแม่กำปองจะปิดการท่องเที่ยวในชุมชนชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564 นี้ หรือจนกว่าสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง

ปิดการท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่ 14 วันปิดการท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่ 14 วัน


ที่มา: หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่