1.airasia

สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางตั้งเเต่ 9-30 เมษายน 2564 นี้ เเละไม่ประสงค์เดินทางหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แอร์เอเชียมีมาตรการช่วยเหลือ เปลี่ยนเที่ยวบินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวันเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน


โดยผู้โดยสารสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านเมนูจัดการบุ้คกิ้ง ทางเว็บไซต์ www.airasia.com การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม. ก่อนกำหนดเดินทางเดิมนะคะ และวันเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้อาจมีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทาง 9-11 เมษายน 2564 สามารถรับมาตรการได้ผ่าน AVA Live Chat และเคาน์เตอร์แอร์เอเชียที่สนามบินได้ค่ะ)


สามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://air.asia/8rB9J


สำหรับผู้ที่เดินทางอย่าลืมตรวจสอบข้อกำหนดเดินทางเข้าออกในเเต่ละจังหวัด เเละดำเนินการตามมาตรการด้านสุขอนามัยร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณข้อมูลจาก : airasia

2.THAI Smile Airways

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สายการบินไทยสมายล์ขยายระยะเวลาช่วยเหลือ สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ ( หมายเลขบัตรโดยสาร 909) เพื่อใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564


1. เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route) ต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร  แต่ชำระส่วนต่างราคา (หากมี)

2.เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป ภายใน 31 ธันวาคม 2564 หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางได้ที่ : https://member.thaismileair.com/customerservice/Refund และเลือกเหตุผลการขอคืนเงิน ระบุ COVID-19


สอบถามรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่

 • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ประจำท่าอากาศยาน (Smile Service Center at Airport) ทุกแห่ง

 • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลข 1181 หรือ 02-1188888

 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ customer.service@thaismileair.com

ขอบคุณข้อมูลจาก : THAI Smile Airways


3.Nok Air

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 8 -30 เมษายน 2564 มีนโยบายความช่วยเหลือตามรายละเอียดดังนี้

1.สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง

 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร

 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น

2.สามารถขยายวันเดินทางได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร

 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น

3.สามารถเก็บเป็นวงเงินบัตรโดยสารได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร

 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

 • สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่ Nok Air Call Center 1318, จุดจำหน่ายบัตรโดยสารนกแอร์ที่สนามบิน หรือกรอกแบบฟอร์ม Google Form ผ่าน  https://forms.gle/16Q4pku7wzyayX4S9  โดยทางสายการบินจะยืนยันการเปลี่ยนการเดินทางทางอีเมล์ หรือ SMS

 • สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางที่บินเข้า-ออกเขตพื้นที่สีแดง ยกเว้นเส้นทางบินข้ามภาค

 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของนกแอร์

ขอบคุณข้อมูลจาก : Nok Air


4.Thai Lion Air

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 9 - 20 เมษายน 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

1.ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในภายหลังได้ เปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนวันเดินทางระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564, 30 เมษายน 2564 - 5 พฤษภาคม 2564 และ 3 - 6 มิถุนายน 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง**

2.ผู้โดยสารสามารถทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ได้ โดยต้องเป็นบัตรโดยสารที่เดินทางภายในวันที่ 9 - 20 เมษายน 2564 เท่านั้น

3.หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง

4.ผู้โดยสารสามารถทำรายการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนวันเดินทางได้ด้วยตัวเองผ่าน www.lionairthai.com โดยมีขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินด้วยตนเอง ด้วยตนเองดังนี้

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน

5.ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้

6.ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเต็มจำนวน

7.เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

ขอบคุณข้อมูลจาก : Thai Lion Air


5.Vietjet

มาตรการดูแลผู้โดยสารไทยเวียตเจ็ท จากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 10 เม.ย. 64 และมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 12 – 30 เม.ย.64


สามารถเลือกได้ 2 แบบ

1.เปลี่ยนวันเดินทาง ฟรี 1 ครั้ง ในเส้นทางบินเดิม ไม่มีค่าธรรมเนียม และส่วนต่างค่าโดยสาร โดยวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 ก.ค. 64

2.เลือกรับ Credit Voucher เพื่อเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ใช้จองในครั้งต่อไป (เส้นทางเดิมหรือเส้นทางใหม่ก็ได้) โดยมีอายุใช้งานถึงวันที่ 31 ก.ค. 64


เลือกแบบไหนสามารถกรอกแบบฟอร์มได้เลยที่นี่ : https://bit.ly/2L6Yv4z

ขอบคุณข้อมูลจาก : Vietjet


6.Bangkok Airways

มาตรการดูแลผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์สที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารก่อนหรือภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2564


1.เปลี่ยนวันเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง (เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด)

2.ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง) โดยสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองที่ www.bangkokair.com/tha/travel-voucher


ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้

- คอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.

- PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH

- Email: reservation@bangkokair.com

- สำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส รายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkokair.com/our-offices


ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก : Bangkok Airways