รัฐบาลเตรียมใช้แอปพลิเคชันและ Line Official Account ‘หมอพร้อม’ รับจองคิวและติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนายน โดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนผ่าน Line Official Account และแอปพลิเคชันตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 64


โดยทุกคนสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนผ่าน Line Official Account ‘หมอพร้อม’ ได้ และสามารถดูได้ด้วยว่าต้องไปฉีดได้ที่โรงพยาบาลไหน เริ่มลงทะเบียนวันที่ 1 พฤษภาคม 64 ซึ่งเมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วให้ทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่น ‘หมอพร้อม’ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.กด ‘เพิ่มเพื่อน’ Line Official Account ‘หมอพร้อม’ >> https://chill.travel/31ZBi9e

2.กด ‘ลงทะเบียน’

3.กด ‘อนุญาต’

4.อ่านเงื่อนไข และกด ‘ยอมรับ’

5.กรอกข้อมูล และกด ‘บันทึก’

6.สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 และรอลงทะเบียนจองคิวการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม

ตัวอย่างระบบการลงทะเบียนจองคิวการฉีดวัคซีน ‘หมอพร้อม’ จากทางกระทรวงสาธารณสุขโดยมีขั้นตอนการใช้ ‘หมอพร้อม’ ตามรูปภาพดังนี้ (ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนได้วันที่ 1 พฤษภาคม)