ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่าการประชุมครั้งนี้เนื่องจากมีการระบาดในสถานบันเทิงหลายแห่งในกรุงเทพฯ คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่าสถานบันเทิงใดๆ ที่มีการแพร่ระบาด เช่น สถานบันเทิงในเขตวัฒนา 81 แห่ง สถานบันเทิงในเขตคลองเตย อีก 75 แห่ง และสถานบันเทิงในเขตบางแค 40 แห่ง รวมทั้งหมด 196 แห่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติดังนี้

  • ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งในพื้นที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย ซึ่งเป็น Cluster ย่านทองหล่อ

  • ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่งในพื้นที่เขตบางแค ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

  • สำหรับเขต ลาดพร้าว ห้วยขวาง พระนคร และเขตภาษีเจริญ ให้ปิดเฉพาะสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อ


โดยให้ปิดสถานบันเทิงใน 3 เขต ประกอบด้วย เขตคลองเตย เขตวัฒนา และเขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 6-19 เมษายน 64


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/3wtw7wz / https://chill.travel/3sUixQE