การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จับมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการจับปรับจริง ‘วิ่งไหล่ทางซ้าย’ บนทางพิเศษ 4 สาย เริ่มส่งข้อมูลกระทำผิดให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย เริ่ม 5 เมษายน 64


โดยมี 2 มาตรการสำคัญได้แก่

1.การติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sign) ที่ทำงานควบคู่ไปกับกล้องตรวจจับความเร็ว โดยติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วทุกสายทางพิเศษ รวมทั้งสิ้น 17 จุด บนทางพิเศษ 4 สายทาง 

2.การติดตั้งกล้องตรวจจับรถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) ติดตั้ง จำนวน 32 จุด บนทางพิเศษ 4 สายทาง 

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะรวบรวมข้อมูลผู้กระทำผิดพร้อมไฟล์ภาพจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป


การวิ่งบนไหล่ทางเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จะอนุญาตให้เฉพาะรถฉุกเฉิน รถพยาบาล และรถดับเพลิงใช้เท่านั้น หรือในชั่วโมงเร่งด่วนหากมีเจ้าพนักงานจราจรเปิดช่องให้ใช้ไหล่ทางก็สามารถทำได้


ขอบคุณข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / https://chill.travel/31L645E