หลังจากที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ ปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม ของทุกปี เพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานแห่งชาติ


ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสธรรมชาติ และความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป แต่ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยว เที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) และปฏิบัติตามมาตรการที่อุทยานแห่งชาติกำหนดด้วยนะครับ


ขอความร่วมมือ เข้าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต้องจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ เพื่อความสะดวกในการเข้าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติขอบคุณข้อมูลจาก : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม Pa Hin Ngam National Park