ในช่วงที่มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น วิธีการหนึ่งที่กลุ่มมิจฉาชีพนำมาใช้คือการ ส่งพัสดุมาตามบ้านและบอกว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทาง ทั้งที่เราไม่ได้สั่งของใดๆ ทาง กองปราบปราม จึงออกมาเตือนภัยประชาชน

  • ตรวจสอบกับบุคคลในบ้านก่อนว่า ได้มีการสั่งสินค้าหรือพัสดุใดๆให้มาส่งหรือไม่

  • สังเกตชื่อผู้รับหรือผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่

  • ตรวจสอบกับเจ้าของพัสดุก่อนเปิดพัสดุหรือชำระเงินปลายทางก่อนทุกครั้ง

หากได้รับพัสดุที่เข้าข่ายต้องสงสัย ให้ปฏิเสธการรับพัสดุหรือปฏิเสธการชำระเงิน จากนั้นรวบรวมหลักฐาน ได้แก่

1.ภาพถ่ายกล่องพัสดุทุกด้าน

2.รายละเอียดของผู้ส่ง (ถ้ามี)

3.เลขพัสดุ

เข้าร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมาย


หากการกระทำของมิจฉาชีพเป็นเหตุให้ผู้รับพัสดุ หลงเชื่อว่าพัสดุที่ส่งมาเป็นพัสดุของตนที่สั่งซื้อ และมีการชำระเงินค่าสินค้าหรือพัสดุนั้น การกระทำดังกล่าวของมิจฉาชีพ อาจเข้าข่ายมีความผิดฐาน “ฉ้อโกง” ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.341 มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ขอบคุณข้อมูลจาก : กองปราบปราม