ข่าวดี! กรมการขนส่งทางบกอนุมัติให้รถยนต์อายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี สามารถยื่นจ่ายภาษีออนไลน์ได้แล้ว!!

ข่าวกรมการขนส่งทางบกอนุมัติให้รถยนต์อายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี สามารถยื่นจ่ายภาษีออนไลน์ได้แล้วข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินตั้งแต่ 5-7 ปี ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกอนุมัติให้รถยนต์อายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี สามารถยื่นจ่ายภาษีออนไลน์ได้แล้ว แต่มีเงื่อนไขว่าต้องตรวจสภาพรถจาก ตรอ.ก่อน


โดยล่าสุด ทางกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาเว็บไซต์ชำระภาษีรถประจำปี ให้สามารถรองรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หรือรถเก๋งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือ รถตู้ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หรือรถกระบะที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี นอกจากนี้ ยัง รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก โดยมีเงื่อนไขคือ รถนั้นต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อน จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนชำระภาษีในเว็บไซต์ได้


ทำให้ในขณะนี้ เว็บไซต์ชำระภาษีรถประจำปีของกรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th/ สามารถให้บริการชำระภาษีรถประจำปีได้ทุกอายุการใช้งานแล้ว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาบริการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้แก่ประชาชน ด้วยแนวคิดอยู่ที่ไหน ก็ชำระภาษีรถประจำปีได้ง่ายๆ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์


สำหรับขั้นตอนการชำระภาษีผ่านเว็บไซต์ e-Service ของกรมการขนส่งทางบกสามารถทำได้ง่าย และสามารถเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking, บัตรเครดิต/บัตรเดบิต, ตู้ ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือที่เคาน์เตอร์สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ จากนั้นทางกรมการขนส่งทางบก จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และสมุดกรมธรรม์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน ทางกรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำให้ชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี


ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ , กรมการขนส่งทางบก