หลังจากที่มีการแถลงผลการประชุมของ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับวัคซีนแล้ว แต่ต้องกักตัวในพื้นที่โรงแรม 7 วัน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะไม่ได้อยู่ในห้อง แต่จะกักตัวในบริเวณโรงแรม จากนั้นจะกำหนดพื้นที่ Seal Route เพื่อให้ไปท่องเที่ยวได้ในพื้นที่ที่กำหนด โดยพื้นที่แรกที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายนนี้ คือจังหวัดภูเก็ต ก่อนขยายไปพื้นที่อื่น เช่น กระบี่ พังงา เกาะสมุย พัทยา และเชียงใหม่

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบศ. ได้เห็นชอบหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำร่อง จ.ภูเก็ต สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป ตั้งเป้ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 1 แสนคน โดย จ.ภูเก็ต มีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวดังกล่าว


ทั้งนี้ การเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มจาก จ.ภูเก็ต เป็นการบริหารความเสี่ยง ก่อนที่จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวหลายพื้นที่ในเดือน ต.ค.2564


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์