ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 มีนาคม 64 เห็นชอบมาตรการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องช่วงสงกรานต์ไปจนถึงครึ่งปีหลัง   


สำหรับโครงการ ‘ทัวร์เที่ยวไทย’ ได้เป็นการปรับปรุงจากโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋าโดยขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดับอายุมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้จำกัดแค่เพียงกลุ่มสูงวัยเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • จำกัดจำนวน 1 ล้านสิทธิ

  • ‘ทัวร์เที่ยวไทย’ เป็นลักษณะรัฐช่วยจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท สนุนค่าเดินทาง ในลักษณะร่วมจ่าย 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

  • ต้องเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเลือกซื้อบริการนำเที่ยว ในราคาไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม

  • บริษัททัวร์จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จากนั้นให้จัดทำโปรแกรมนำเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน จะขายขั้นต่ำราคาเท่าไหร่ก็ได้ แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม โดยในโปรแกรมนั้นๆ จะต้องระบุชื่อโรงแรม ชื่อร้านอาหารที่อยู่ในโปรแกรมให้ชัดเจน 

  • แพ็กเกจที่เลือกไปท่องเที่ยวจะต้องเป็น การเดินทางข้ามจังหวัดในวันธรรมดา คือ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี
  • บริษัททัวร์ 1 แห่ง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 ราย ต่อ 1 บริษัท 

  • ระยะเวลาโครงการ ‘ทัวร์เที่ยวไทย’ 4 เดือนเริ่มเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวช่วงกลางปี 2564 

  • ซื้อโปรแกรม ‘ทัวร์เที่ยวไทย’ ต้องจ่ายผ่านแอพฯ ‘เป๋าตัง’

  • ป้องกันการทุจริตด้วยการกำหนดให้มีการ ‘สแกนคิวอาร์โค้ด’ และ ‘สแกนใบหน้า’ ของนักท่องเที่ยว ระหว่างทัวร์ หรือเดินทางไปยังโรงแรม และร้านอาหารต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/3ciqfOJ / https://chill.travel/3resLth