วันนี้ (22 มี.ค. 64) เป็นวันแรกที่โครงการ ‘ม33เรารักกัน’ จะโอนเงินเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง จำนวน 1,000 บาท เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยเงินสนับสนุน 4,000 บาท มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33


ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันสิทธิ์ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 จะเป็นวันแรกที่จะมีเงินโอนเข้าสู่ระบบ แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จำนวน 1,000 บาท ซึ่งจะมีการโอนเงินในทุกสัปดาห์ จำนวน 4 สัปดาห์


ได้เงินวันไหนบ้าง?

วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท

เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้วได้สิทธิให้ทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น โดยทำขั้นตอนดังต่อไปนี้


ขั้นตอนการยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’

  • ดาวน์โหลด Android
  • ดาวน์โหลด iOS

2.เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ จะขึ้นข้อความ ‘เป๋าตัง ใบใหม่’ คลิกคำว่า ‘ถัดไป’

3.จากนั้นให้กรอก ‘เบอร์โทรศัพท์’ แล้วคลิกคำว่า ‘ขอรหัส OTP’

4.จากนั้นจะได้รับรหัส OTP จาก SMS แล้วกรอกลงไป

5.เข้าสู่หน้า ‘ข้อตกลงและเงื่อนไข’ ให้อ่านรายละเอียด เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วคลิกคำว่า ‘ตกลง’

6.ตั้งรหัส PIN จำนวน 6 หลัก เพื่อการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

7.ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet


ขั้นตอนการผูก G-Wallet

1.เลือก G-Wallet

2.เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

3.ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และยินยอมให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

5.สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน 

6.ยืนยันรหัส OTP

7.สแกนใบหน้า

8.G-Wallet พร้อมสำหรับ สิทธิม33เรารักกัน


ขณะที่ผู้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วระบบแสดงผลว่าไม่ได้รับสิทธิ์ สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันนี้ – 28 มีนาคม 2564