(ขอบคุณรูปภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR)จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแจ้งข่าว การงดจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี


'เนื่องจากปัจจุบันยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 ให้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และลดการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น'

'คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี จึงมีมติยกเลิกจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564'


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR