อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดให้เที่ยวแล้ว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid - 19 โดยเคร่งครัด ดังนี้

1.นักท่องเที่ยวทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง ณ จุดจำหน่ายตั๋วเกาะขาม

2.แสดงหลักฐานยืนยันผ่านการคัดกรองก่อนขึ้นรถไปยังท่าเรือ

3.นักท่องเที่ยวทุกคนต้องผ่านตู้ฆ่าเชื่อบริเวณจุดรองงเรือไปเกาะขาม

4.แสดงหลักฐานยืนยันผ่านการคัดกรองต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเรือไปยังเกาะขาม

5.ปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัย

6.สแกน QR CODE ไทยชนะ ตามจุดที่กำหนดก่อนลงเรือกลับฝั่ง


ราคาตั๋วค่าเยี่ยมชมเกาะ

ผู้ใหญ่ (ไทย) อายุ 15 ปี ขึ้นไป ราคา 300 บาท

  • ชาวต่างชาติ ราคา 600 บาท

  • รวมค่าธรรมเนียม ห้องอาบน้ำ

  • รวมค่าเดินทาง ไป - กลับ เกาะ

  • ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ (ต้องการดำน้ำ ชุดละ 50 บาท / 2 ชม.)


เด็ก อายุ 6-14 ปี ราคา 250 บาท

  • และมีความสูงไม่เกิน 130 ซม.

  • รวมค่าธรรมเนียม ห้องอาบน้ำ

  • รวมค่าเดินทาง ไป - กลับ เกาะ

  • ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ (ต้องการดำน้ำ ชุดละ 50 บาท/2 ชม.)


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.kohkham.com