ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดความเร็วของรถยนต์บนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท 2 เลนขึ้นไป มีเกาะกลางถนน ไม่มีจุดกลับรถระดับถนน ปรับลิมิตความเร็วใหม่สูงสุด 120 กม./ชม. วิ่งขวาห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม

ความเร็วสูงสุดที่กำหนดใหม่ สำหรับรถแต่ละประเภท

  • รถจักรยานยนต์ : ไม่เกิน 80 กม./ชม.
  • รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกัน ตั้งแต่ 400 ลบ.ม. ขึ้นไป : ไม่เกิน 110 กม./ชม.
  • รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน : ไม่เกิน 80 กม./ชม.
  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กก. รถบรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน : ไม่เกิน 90 กม./ชม.
  • รถบรรทุกคนโดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน : ไม่เกิน 100 กม./ชม.
  • รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถเกษตรกรรม : ไม่เกิน 45 กม./ชม.
  • รถลากจูงรถอื่น รถยนต์ 4 ล้อเล็ก หรือรถยนต์ 3 ล้อ : ไม่เกิน 65 กม./ชม.
  • รถยนต์ประเภทอื่นๆ : ไม่เกิน 120 กม./ชม. และขับช่องขวาสุดห้ามวิ่งต่ำกว่า 100 กม./ชม.


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://chill.travel/30A6sDw